Nhận xét khách hàng tốt nhất về sản phẩm đã mua


Số Tên sản phẩm Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
10 ANTIOXI PERFECT RELAX DUPER AMPOULE
Sản phầm mùi rất thơm, cực kỳ thích!
2020-04-26 11:10:03 0
11 PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY CALCIUM RAINBOW CUBE MIX
Mình thích loại phô mai này nhất, vị béo và mùi rất thơm. Rất đáng giá tiền
2020-04-26 11:11:30 0
12 PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY CALCIUM RAINBOW CUBE MIX
Really delicious!!! I will buy it next time. Thanks Arigangwon
2020-05-08 11:23:50 0