THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM


STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố
1 BÁNH GẠO TRUYỀN THỐNG GANGEUNG HÀN QUỐC Thực Phẩm & Thức Uống 001-EH/GD/2019 2019-07-18
BTCBSP-001-EHGD2019 BÁNH GẠO TRUYỀN THỐNG GANGEUNG HÀN QUỐC.pdf
2 Dr.M NƯỚC KHOÁNG CÂN BẰNG KIỀM Thực Phẩm & Thức Uống 001-SK/GD/2019 2019-07-03
BTCBSP-001-SKGD2019 DR.M NƯỚC KHOÁNG CÂN BẰNG KIỀM.pdf
3 LORENA NATURAL PURE PERFUME HAND CREAM Mỹ Phẩm 108198/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE PERFUME HAND CREAM.pdf
4 LORENA NATURAL PURE SERUM LOTION Mỹ Phẩm 108200/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE SERUM LOTION.pdf
5 LORENA NATURAL PURE TONER Mỹ Phẩm 108199/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE TONER.pdf
6 OKSANGA WHITE JADE CLEANSING FOAM Mỹ Phẩm 110518/19/CBMP-QLD 2019-10-21
BCB- OKSANGA WHITE JADE CLEANSING FOAM.pdf
7 OKSANGA WHITE JADE MIST Mỹ Phẩm 110515/19/CBMP-QLD 2019-10-21
BCB- OKSANGA WHITE JADE MIST.pdf
8 OKSANGA WHITE JADE POWDER MASK SHEET Mỹ Phẩm 110519/19/CBMP-QLD 2019-10-21
BCB-OKSANGA WHITE JADE POWDER MASK SHEET.pdf
9 PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY CALCIUM RAINBOW CUBE MIX Thực Phẩm & Thức Uống 001 -DANMEEFOOD/GD/2019 2019-08-23
BTCB - PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY CALCIUM RAINBOW CUBE MIX .pdf
10 PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY RAINBOW YUM-YUM CUBE MIX Thực Phẩm & Thức Uống 002 -DANMEEFOOD/GD/2019 2019-08-23
BTCB - PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY RAINBOW YUM YUM CUBE MIX .pdf
11 RONG BIỂN CÀ CHUA SẤY KHÔ Thực Phẩm & Thức Uống 001 - JL/GD/2019 2019-08-23
BTCB - RONG BIỂN CÀ CHUA SẤY KHÔ.pdf
12 SET MẦM TRÀ ĐẬU PHỘNG RANG Thực Phẩm & Thức Uống 001 - BIORESVER/GD/2019 2019-08-23
BTCB - SET MẦM TRÀ ĐẬU PHỘNG.pdf
13 SHUE NE RA HAIR TONIC Mỹ Phẩm 107006/19/CBMP-QLD 2019-09-09
KNH- SHUE NE RA HAIR TONIC.pdf