THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM


STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố
1 BÁNH GẠO TRUYỀN THỐNG GANGEUNG HÀN QUỐC Thực Phẩm & Thức Uống 001-EH/GD/2019 2019-07-18
BTCBSP-001-EHGD2019 BÁNH GẠO TRUYỀN THỐNG GANGEUNG HÀN QUỐC.pdf
2 Dr.M NƯỚC KHOÁNG CÂN BẰNG KIỀM Thực Phẩm & Thức Uống 001-SK/GD/2019 2019-07-03
BTCBSP-001-SKGD2019 DR.M NƯỚC KHOÁNG CÂN BẰNG KIỀM.pdf
3 LORENA NATURAL PURE PERFUME HAND CREAM Mỹ Phẩm 108198/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE PERFUME HAND CREAM.pdf
4 LORENA NATURAL PURE SERUM LOTION Mỹ Phẩm 108200/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE SERUM LOTION.pdf
5 LORENA NATURAL PURE TONER Mỹ Phẩm 108199/19/CBMP-QLD 2019-09-26
KMEDICHEM-LORENA NATURAL PURE TONER.pdf