Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

Ari Gangwon luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website mua sắm www.arigangwon.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Ari Gangwon đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của arigangwon.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ trên website arigangwon.vn thực hiện qua:

• Gửi thư điện tử đến địa chỉ emai: arigangwon@gmail.com; hoặc

• Gọi điện đến Hotline 028 6292 8038; hoặc

• Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH Golden Dog Research And Consulting

Địa chỉ: Tầng 1, Số 86A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Bước 2: Bộ phận Ari Gangwon Care sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ari Gangwon sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Ari Gangwon có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp Ari Gangwon đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Ari Gangwon, Ari Gangwon sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.